logo
Wybierz język:
Tytuł strony

Drzwi przesuwne DP 150

DP 150 – DRZWI PRZESUWNE I PODNOSZONO – PRZESUWNE

System DP 150 służy do konstruowania okien i drzwi przesuwnych przeznaczonych do zabudowy zewnętrznej i wewnętrznej. Konstrukcje przesuwne DP 150 przeznaczone są do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, głównie indywidualnego i użyteczności publicznej jako:

a) Przegroda zewnętrzna
b) Przegroda wewnętrzna

 

 

 

 

Przegroda zewnętrzna gdy stanowi:

 • wyjście z pomieszczenia mieszkalnego na taras (jako jedyna przegroda oddzielająca mieszkanie od otoczenia zewnętrznego),
 • wyjście z ogrodów zimowych (ogrzewanych i nieogrzewanych) gdy drzwi te montowane są w konstrukcji aluminiowo – szklanej dobudowanej do budynku mieszkalnego i stanowię drugą przegrodę (w ścianie budynku znajduje się właściwa przegroda spełniająca warunki ochrony cieplnej, akustycznej itp.),
 • jedyną przegrodę wbudowaną w konstrukcję aluminiowo – szklaną ogrodu zimowego, w sytuacji gdy pomieszczenie mieszkalne połączone jest z ogrzewaną zabudowa tarasu (ogrodu zimowego),
 • okno zewnętrzne w budynkach mieszkalnych lub użyteczności publicznej.

b) Przegroda wewnętrzna:

 • do kształtowania nośnych ścian przesuwnych w budynkach mieszkalnych,
 • do aranżacji pomieszczeń i boksów biurowych,
 • do wykonywania zabudów biurowych (np. regały, szafy z drzwiami przesuwnymi).

System DP 150 składa się z trójkomorowych profili aluminiowych z przekładka termiczną.

Głębokość zabudowy to:

 • futryna – 150 mm
 • skrzydło – 66 mm

W systemie DP 150 można stosować różnego typu wypełnienia (szkło pojedyncze, szkło zespolone, także w pakietach trzyszybowych o grubości od 8 do 50mm). Maksymalne wymiary konstrukcji które możliwe są do wykonania w tym systemie to:
Wysokość skrzydła Hs= 2800mm i szerokość skrzydła Bs=3000. Wymiary konstrukcji możliwe do wykonanie, ograniczone są również przez nośność okuć i tak:

 • maksymalny ciężar skrzydła drzwi w wersji podnoszono – przesuwnej to 300 kg,
 • maksymalny ciężar skrzydła w wersji przesuwnej to 250 kg.

Całkowita szerokość konstrukcji ograniczona jest jedynie długościami handlowymi profili oferowanymi przez YAWAL S.A.

Parametry techniczne (parametr-norma-wartość):

 • Izolacyjność termiczna: EN ISO 10077-1
 • Współczynnik przenikania ciepła ramy: Uf = 2,97 W/m2K
 • współczynnik przenikania ciepła drzwi przesuwnych       
  - szyba zespolona Ug=1,1 W/m2K;  Uf = 2,97 W/m2K, Ud = 1,6 W/m2K
  - szyba zespolona Ug=0,8 W/m2K; Uf = 2,97 W/m2K, Ud = 1,3 W/m2K
  - szyba zespolona Ug=0,7 W/m2K; Uf = 2,97 W/m2K, Ud = 1,2 W/m2K
 • Odporność na napór wiatru: wg EN 12210; Klasa C2
 • Szczelność na wodę opadową: wg EN 12208; Klasa 4A
 • Izolacyjność akustyczna: wg EN ISO 140-3, EN ISO 717-1; 32 (-1:-3) dB
 • Infiltracja powietrza: wg EN 1026; Klasa 2

Odwiedź nasze pozostałe strony:Oknopol.infoMebleKrajewski.com

Wszystkie prawa zastrzeżone Technoplast
Projekt i wykonanie: imoli.pl